Nav view search

Navigation

Политроник има за цел да подпомага развитието на гражданското общество в България. Сдружението работи в две основни направления: подпомагане и подобряване на достъпа до обществена информация на гражданите и разработване на политики за преодоляване на обществената неангажираност.

zasite11

 

Ние вярваме, че основната предпоставка за активизирането на гражданско общество в България е осигуряването на лесна и разбираема информация, както за обществено-политическите процеси в страната,така и за възможностите, които всеки един български гражданин има, за да се намеси пряко в решаването на проблемите около себе си.

 

zasite6

 Политроник се стреми да привлече хората към конкретни действия, чрес разработването на различни проекти и програми, включващи (но не и ограничени до) организиране на обществени дискусии, предоставяне на лесно разбираема информация свързана с проблемите на гражданското общество и обогатяване на гражданското образование и въвеждане на организация в обществените процеси за защита на различни граждански интереси.

 

zasite9

Приоритетно място в работата ни заема българската младеж, която през последните години все повече се отдръпва от политическия живот и губи вяра, както в държавните институции, така и в способността си да бъде част от решаването на проблемите в страната. В тази насока Политроник разработва програми за обучение в ценностите на правовата държава и гражданското общество и стратегии за въвеждането им в образователната система.