Nav view search

Navigation

Идеята на ГС Политроник да запечата на лента мултикултурната усмивка на едно софийско училище, има за цел чрез творчество и по един забавн начин, да стимулира 45 деца (5ти и 6ти клас) от 67мо ОУ в София да ни разкажат за своя живот в училище и своите съученици. Непредубедено и по детски да се докоснем до атмосферата в едно от т.н “смесени” училища в София, където вече няколко години деца с различен етнически произход и социален статус учат, работят и постигат успехи заедно. Всяко дете ще стане автор на една снимка в този фото-разказ, който ще подредим в изложба. Тя ще бъде отворена за софиянци и с нея се надяваме да убедим повече хора в това, в което ние искрено вярваме – че всички деца на България, без оглед на етническият си произход, могат и трябва да получават качествено образование и че училището може и трябва да бъде мултикултурно.