Nav view search

Navigation

Проектът "Училище за граждани" си поставя за цел да утвърди Ученическите съвети в училищата като основен механизъм за учениците да отстояват правата си и да решават проблемите си. В серия от презентации и работилници се съпоставят училищната среда и реалното общество. Учениците биват запознати с функционирането на държавата (институции,организация на властите) и мястото на гражданите в нея, като същевременно се прави аналог с организацията на училището. Така, чрез насърчаване на участието в една демократична структура, каквато е Ученическият съвет, се подобрява комуникацията между учениците и ръководството на училището и те добиват усещането, че са способни да влияят на обкръжаващата ги среда. Придобитите поведенчески навици и осъзнаването на собственото място в обществото са важни предпоставки за възпитаването на поколение от активни и добре информирани за правата си граждани.